Velkommen Til FERIE- OG AVLASTNING JENTOFTS MINDE/ERSVIKA SAMI SIIDA

Avdeling avlastning Jentofts Minde er i full drift med helge-, uke- og ferieavlastning til barn og ungdom gjennom hele året. Eiendommen har tidligere vært eid og drevet av Bodø Sanitetsforening med samme formål om å ivareta barn og ungdom. I tillegg til 2 hus består eiendommen av 2 naust, en stor lavvo, flere gapahuker og tilgang på en fantastisk natur. Tilbudet har som mål å fremme mestring og gi aktiv læring i hverdagen. Her bygges vennskap og respekt for hverandre, samt gir gode opplevelser og minner for livet.

Vi er 2 familier som driver avlastningstilbudet sammen. Maria og Renate har hovedansvaret for avlastningen. I tillegg har vi tilgang på faste ressurser med ulik kompetanse som benyttes etter behov.

Maria har jobbet mange år i skolen og har lang erfaring som fosterhjem og med avlastning for både barn og voksne. Hun driver i dag kulturformidling gjennom Ersvika Sami Siida, som også blir brukt til ulike aktiviteter i regi av Jentofts Minde. Hun har i tillegg gården som pedagogisk ressurs gjennom Gårdsopplevelser.

Renate er utdannet allmennlærer med faglig fordypning innen flerkulturelt arbeid og videreutdanning i sosialpedagogikk og veiledning/rådgivning. Hun har jobbet flere år i skolen, har erfaring fra avlastning både for barn og voksne og er fostermor.

Maria og Renate jobber sammen for å etablere gode omsorgs-, opplærings- og avlastningstilbud for barn og ungdom. Tilbudet tilpasses i forhold til de behov den enkelte har.

Aktiviteter ute: Turer/aktiviteter i naturen, kanopadling, fisking med garn/stang fra land og båt samt isfiske, skøyter, ski, spark, kino, bowling, ballspill, Bodø actionhall, Lekedilla, byturer, Sverigetur på sommeren, kjøring med reinsdyr, smie mm. Vi vektlegger aktiviteter ute der det tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og mestring.
Aktiviteter inne: Diverse handverk, spille brettspill, film og vasking/rydding, delta ved matlaging og andre hverdagslige aktiviteter.

Facebook:Ersvika Sami Siida og Feriekolonien Jentofts Minde

Tidsrom: Partallshelger, to uker pr. mnd. og to uker i sommerferien.
Deltakere: Dagtilbud: Tilbud til skoleelever i grunnskolen og videregående skole.