Prisoversikt 2021

For den oppgitte prisen er deltakeren å regne som et av familiemedlemmene, og trenger bare å ta med seg det de vil bruke i lommepenger til kioskbesøk, handleturer, brev osv. Ulykkesforsikring inngår også i prisen.

Prisen på oppholdet er avhengig av hvor mye voksenkontakt og tilsyn barnet må ha. Vennligst vurder nøye hvilken priskategori ditt barn kommer inn under. Det er svært viktig at vertsfamiliene er forberedt på hvilke behov ditt barn har. Riktig kategori har betydning i forhold til forsikringen. Nye priser fra 1. juli 2021 på KS-satser. Alle kategorier får en tilsvarende økning. 20 kr tillegges kost og losji.

Kategori 1.  kr. 1790,- pr døgn

Pr. døgn: 24 time
Administrasjon og forsikring                                                                =      300 kr.
Kost og losji                                                                                                  =      280 kr.
Aktivitet med opplegg    7 timer  minimum  150 kr. pr. time = 1050 kr.
Dagtid med måltid og lek 8 timer minimum 20 kr. pr. time =    160 kr.
Natt med sovende vakt 9 timer  0 kr. pr. time                            =          0 kr.

KS-satser reguleres i juni hvert år. Grunnsatsen økes tilsvarende på alle kategorier.

 • Deltakere 7 år og eldre som er selvstendige og som fungerer godt sammen med andre barn/voksne.
 • Har ikke behov for personbistand.
Kategori 2.    kr. 1940,- pr døgn

Pr. døgn: 24 time
Administrasjon og forsikring                                                                =      300 kr.
Kost og losji                                                                                                    =      280 kr.
Aktivitet med opplegg    7 timer  minimum  160 kr. pr. time = 1120 kr.
Dagtid med måltid og lek 8 timer minimum 30 kr. pr. time =    240 kr.
Natt med sovende vakt 9 timer  0 kr. pr. time                            =          0 kr.

 • Deltakere som trenger ekstra omsorg/tilrettelegging av aktiviteter, men fungerer godt sammen med andre barn og voksne.
 • Laveste kategori for barn 5 og 6 år.
 • Har ikke behov for bistand, men har en del utfordringer i forhold til utførelse av aktivitet.
Kategori 3.   kr. 2570,- pr døgn

Pr. døgn: 24 time
Administrasjon og forsikring                                                                =      300 kr.
Kost og losji                                                                                                    =      280 kr.
Aktivitet med opplegg    7 timer  minimum  250 kr. pr. time = 1750 kr.
Dagtid med måltid og lek 8 timer minimum 30 kr. pr. time =    240 kr.
Natt med sovende vakt 9 timer  0 kr. pr. time                            =          0 kr.

 • Deltakere som krever stor grad av voksenkontakt, grensesetting osv.
 • Som har ADHD, ADD, FAS, Down syndrom, Asberger syndrom og Autisme.
 • Laveste kategori for barn 3 til 5 år.
 • Alle barn som bruker bleier, er sengevætere og som ellers har avføringsproblemer.
 • Har behov for personbistand men klarer deler av aktiviteten selv. Her kan bistandsyter gå til og ifra.
Kategori 4.   kr. 2940 pr døgn og oppover.

Pr. døgn: 24 time
Administrasjon og forsikring                                                                =      300 kr.
Kost og losji                                                                                                    =      280 kr.
Aktivitet med opplegg    7 timer  minimum  280 kr. pr. time = 1960 kr.
Dagtid med måltid og lek 8 timer minimum 50 kr. pr. time =    400 kr.
Natt med sovende vakt 9 timer  0 kr. pr. time                            =          0 kr.

 • Gjelder deltakere som har stort behov for bistand, og bistandsyter må være tilgjengelig hele tiden.
 • Som fungerer dårlig sammen med andre barn.
 • Som har sterk funksjonshemming, CP, ADHD med Torettes og Svakt fungerende autisme.
 • Alle barn yngre enn 3 år.
 • Barn som har personlig assistent, eksempel på skolen.
Kategori 5.   Pris etter avtale. Minste pris er fra kr. 3830 og oppover. Inkluderer noe ekstrahjelp.

Pr. døgn: 24 time
Administrasjon og forsikring                                                                =      300 kr.
Kost og losji                                                                                                    =      280 kr.
Aktivitet med opplegg    7 timer  minimum  350 kr. pr. time = 2450 kr.
Dagtid med måltid og lek 8 timer minimum 100 kr. pr. time =    800 kr.
Natt med sovende vakt 9 timer  0 kr. pr. time                            =          0 kr.
Utvidet kategori 5: minstepris kr 3830 + tillegg for innleid hjelp og ekstra for nattillegg.

 • Multihandikappede som trenger bistand, assistanse og helsehjelp.
 • Behov for bistand til alle aktivitetene.
 • Deltakere som ikke fungerer sammen med andre barn og ungdommer.
 • Deltakere som er utrygge og uforutsigbare sammen med andre.
 • Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • Utvidet kategori 5: minstepris kr 3810 + tillegg for innleid hjelp.
Kategori 6.    Kriminalomsorg (ikke avklart)

For andre typer oppdrag som ikke er typisk ferie/avlastningstilbud, fastsettes prisen etter avtale ut fra innholdet i tilbudet.

Kategori 7. Andre tilbud

Timepriser inkludert forsikring

Spesialtilbud: Time/dag tilbud med tilrettelegging av ergoterapeut, for meningsfulle aktiviteter og deltakelse på gård.

Kategori 1 – 3: Kr.640 pr time. Kategori 4 – 5: Kr. 720 pr time.

 • Støttekontaktordning, kr. 170 pr time
 • Timer utover døgnopphold, kr. 170 pr time
 • Timer med pedagogisk opplegg, kr. 445 pr time
 • Timer som kommer inn under  kategori 4 og 5, kr. 390 – 555 pr time
 • Timer – møtegodtgjørelse, kr. 255 pr time + reisetid 155 kr pr time
 • Hjemmebesøk av saksbehandler/familie/barn ved avlastning inntil 2 timer faktureres med 505 kr.
  Dersom besøket overstiger 2 timer faktureres det med 255 kr pr time på det barnet det gjelder.

Transport

 • Ved henting og bringing av gårdsvert, belastes reisetid  med 170 kr pr time.
 • Kjøregodtgjørelse etter statens regulativer.
Forbehold

KS grunnsats blir prisjustert fra 1. juli 2021. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil på nettsidene.