Opplevelser og omsorg i landbruket
for barn, unge og voksne.

Har du lyst til å kjenne hvor godt det er å være på en gård?
  • Være med å stelle og se etter dyra?
  • Gå turer i skog og mark, eller ri?
  • Drive med forming/husflid?
  • Leke med barna på gården?
  • Skole- og barnehagebesøk
  • Avlasting
  • Psykisk helse / ettervern
  • Helge- og langtidsopphold

Hvis du er funksjonshemmet, eller trenger en egen voksen å forholde deg til, så har vi gårder som kan tilrettelegge aktiviteter/omsorg spesielt for deg. Ta kontakt med Gårdsopplevelser Nord SA for nærmere informasjon om dette. Vi har også gårder som tar i mot ettervern av ungdom med rus- og alkoholproblem.

Kvalitet innen grønn omsorg er vårt varemerke.
De som er på gårdsopphold  blir inkludert som en del av familien.
Tar del i aktivitetene på gården og sitter ikke passiv.

Selskapet er kvalitetssikret.